Talk – SUN 08/FEB/2020

4.02.20 | By TINKER

[Talk] “Eat Meet Waste”

หัวข้อ  : Eats Meet Waste
ดำเนินโดย : Cloud-floor 
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา : 18.00-19.00 น. 
สถานที่ : 33 Space (https://goo.gl/maps/6nPiHnr2DTf74Qup6)

Speakers :
1. โป้วเจา เฉิน 
    ผู้จัดการฝ่ายโครงการ มูลนิธิ Thai SOS หรือมูลนิธิรักษ์อาหาร
2. กรณ์ สงวนแก้ว 
    Head roaster, Green coffee buyer : Roots Coffee
3. คมสันต์ แซ่ตั้ง
    Head barista : Roots coffee

Creative Talk “Eats Meet Waste” ร่วมพูดคุยถึงแนวทางและทิศทางในการสร้างทางเลือก การช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและร้านกาแฟ จากผู้เข้าร่วมเสวนา 3 ท่าน คุณบรูซ โป้วเจา เฉิน  ผู้จัดการฝ่ายโครงการ Thai SOS องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างระบบรองรับอาหารส่วนเกินในอุตสาหกรรมด้านอาหารเพื่อนำไปบริจาค ต่อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยหวังว่าโครงการเหล่านี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนที่มีต่ออาหารส่วนเกินทำให้เห็นคุณค่าและก่อให้เกิดการส่งต่ออาหารส่วนเกินมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย

และบุคคลจากธุรกิจอุตสาหกรรมกาแฟชื่อดัง Roots Coffee คุณกรณ์ สงวนแก้ว Head Roaster คุณคมสันต์ แซ่ตั้ง Head Barista ที่จะมาร่วมแบ่งปันมุมมองในการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรมร้านกาแฟ เพื่อช่วยลดการเกิดผลกระทบของ ขยะและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคจากมุมมองของผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Eat Meet Waste : http://tinkeringpot.com/project/eat-meet-waste/

[Talk] “Last Mile Challenge”

หัวข้อ  : Last Mile Challenge
ดำเนินโดย : Op-portunist 
วันที่  : 8 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา  : 19.00-20.00 น. 
สถานที่  : 33 Space (https://goo.gl/maps/6nPiHnr2DTf74Qup6)

เปิดบทสนทนาพูดคุยกับผู้ประกอบการระบบขนส่งในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ ในหัวข้อ “Last Mile Challenge” ประเด็นความท้าทายของการเดินทางต่อสุดท้ายสู่จุดหมายปลายทางภายในย่าน คำว่าไมล์สุดท้าย (Last Mile) มักถูกใช้ในการวางแผนระบบขนส่งเพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของคนและสินค้าจากจุดเปลี่ยนถ่ายการขนส่งสู่จุดหมายปลายทาง แนวคิดนี้กำลังได้รับความสนใจเนื่องด้วยแนวโน้มการเติบโตของอีคอมเมิร์ช ธุรกิจจัดส่งสินค้าและบริการพาหนะแบ่งปันที่ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาต่อสุดท้ายนี้ โดยความท้าทายของไมล์สุดท้ายรวมถึงการลดต้นทุนในการเดินทาง การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและล่าสุดการลดการใช้พลังงานและมลภาวะทางอากาศ

ย่านอารีย์-ประดิพัทธ์เป็นหมุดหมายที่นิยมทั้งเป็นย่านที่อยู่อาศัยชั้นดี ย่านค้าขายและกินดื่มชื่อดัง แหล่งงานและเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สำคัญ ด้วยตำแหน่งของย่านสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกด้วยรถไฟฟ้าและรถประจำทางบนถนนสายหลัก 

อย่างไรก็ตามการเดินทางต่อสุดท้ายสู่จุดหมายปลายทางภายในย่าน ยังต้องพึ่งพาระบบขนส่งรองหลายรูปแบบทั้งวินมอเตอร์ไซค์ สามล้อ สองแถวและระบบเรียกรถตามความต้องการ ดังนั้น ย่านนี้จึงมีศักยภาพเป็นพื้นที่ทดลองปรับปรุงการเดินทางต่อสุดท้าย เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งให้สามารถรองรับผู้คนและกิจกรรมที่หลากหลายได้ดีขึ้น

ในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2563 นี้ จึงเป็นโอกาสในการเชิญชวนผู้ประกอบการระบบขนส่งและผู้ที่สนใจมาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นความท้าทายของการเดินทางต่อสุดท้าย เป้าหมายและแนวทางในการดำเนินการต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Last Mile Challenge : http://tinkeringpot.com/project/last-mile-challenge/

[Talk] “Creative Talk by What The Duck”

Copied to clipboard